Kurz / odborná stáž

Transkraniální dopplerometrie - program


Určeno pro neurology, neurochirurgy, radiology, internisty, angiology, kardiology, anesteziology.
Místo akce: Neurosonologická ambulance, Cerebrovaskulární poradna s.r.o., Bieblova 2, 70200 Ostrava

>> Den 1
8:00 - 8:15 Zahájení
8:15 - 10:00 Fyzikální principy ultrazvukového vyšetřování, dopplerovský mod
10:00 - 12:00 Willisův okruh, detekce tepen pomocí TCD
12:30 - 14:00 Detekce vazospazmů u subarachnoidálního krvácení
14:00 - 16:00 Praktické vyšetřování

>> Den 2
8:00 - 10:00 Cévní patologie u akutní ischemické CMP - okluze, stenóza mozkové tepny
10:00 - 12:00 Hemodynamické změny při okluzi nebo stenóze krční tepny
12:30 - 14:00 TCD nálezy u nitrolební hypertenze, mozkové smrti
14:00 - 16:00 Praktické vyšetřování pacientů