Kurz / odborná stáž

Transkraniální barevná duplexní sonografie - program


Určeno pro neurology, neurochirurgy, radiology, internisty, angiology, kardiology, anesteziology.
Místo akce: Neurosonologická ambulance, Cerebrovaskulární poradna s.r.o., Bieblova 2, 70200 Ostrava

>> Pondělí
8:00 - 8:15 Zahájení
8:15 - 12:00 Fyzikální principy ultrazvukového vyšetřování
12:30 - 14:00 Zobrazení mozkových struktur v B-obraze, zobrazení tepen Willisova okruhu v barevném modu
14:00 - 16:00 Praktické vyšetřování

>> Úterý
8:00 - 10:00 Vyšetření tepen Willisova okruhu - technika, normální nálezy
10:00 - 12:00 Praktické vyšetřování pacientů
12:30 - 14:00 Stenózy mozkových tepen - přímá a nepřímá kritéria
14:00 - 16:00 Praktické vyšetřování pacientů

>> Středa
8:00 - 10:00 Cévní patologie u akutní ischemické CMP - okluze, stenóza, nestenóza, restenóza mozkové tepny
10:00 - 12:00 Praktické vyšetřování pacientů
12:30 - 14:00 Sonotrombolýza - technika provedení, výsledky studií
14:00 - 15:30 Praktické vyšetřování pacientů

>> Čtvrtek
8:00 - 10:00 Hemodynamické změny při okluzi nebo stenóze krční tepny, sonografické nálezy u nitrolební hypertenze
10:00 - 12:00 Praktické vyšetřování pacientů
12:30 - 14:00 Patologické nálezy v B- obraze - krvácení tumory, cévní malformace, hydrocefalus
14:00 - 15:30 Praktické vyšetřování pacientů

>> Pátek
8:00 - 10:00 Cévní patologie u subarachnoidálního krvácení - diagnostika aneurysmat, vazospazmů
10:00 - 12:00 Praktické vyšetřování pacientů
12:30 - 14:00 TCCS vyšetření u neurodegenerativních onemocnění - m. Parkinson, atypické parkinsonské syndromy, deprese
14:00 - 15:00 Praktické vyšetřování pacientů
15:00 - 15:30 Ukončení kurzu, certifikáty