Kurz / odborná stáž

Duplexní sonografie krčních tepen - program


Určeno pro neurology, neurochirurgy, radiology, internisty, angiology, kardiology, anesteziology.
Místo akce: Neurosonologická ambulance, Cerebrovaskulární poradna s.r.o., Bieblova 2, 70200 Ostrava
>> 1. týden

Pondělí
8:00 - 8:15 Zahájení
8:15 - 12:00 Fyzikální principy ultrazvukového vyšetřování
12:30 - 14:00 B-obraz, barevný a energetický mod
14:00 - 16:00 Praktické vyšetřování

Úterý
8:00 - 10:00 Principy hemodynamiky
10:00 - 12:00 Praktické vyšetřování pacientů
12:30 - 14:00 Artefakty
14:00 - 16:00 Praktické vyšetřování pacientů

Středa
8:00 - 10:00 Aterosklerotický plát
10:00 - 12:00 Praktické vyšetřování pacientů
12:30 - 14:00 Hodnocení aterosklerotických plátů
14:00 - 16:00 Praktické vyšetřování pacientů

Čtvrtek
8:00 - 10:00 Intimomediální tloušťka, arterial stiffness – technika měření
10:00 - 12:00 Praktické vyšetřování pacientů
12:30 - 14:00 Hodnocení stenózy vnitřní karotidy
14:00 - 16:00 Praktické vyšetřování pacientů

Pátek
8:00 - 10:00 Hodnocení stenóz ve vertebrobazilárním povodí
10:00 - 12:00 Praktické vyšetřování pacientů
12:30 - 14:00 Patologie tr. Beachiocephalicus, a. subclavia, vertebrální steal syndrom
14:00 - 16:00 Praktické vyšetřování pacientů


>> 2. týden

Pondělí
8:00 - 10:00 Vyšetření oftalmické cirkulace
10:00 - 12:00 Fyzikální principy ultrazvukového vyšetřování
12:30 - 14:00 Vyšetření orbity a n. opticus
14:00 - 16:00 Praktické vyšetřování

Úterý
8:00 - 10:00 Vaskulitidy
10:00 - 12:00 Praktické vyšetřování pacientů
12:30 - 14:00 Disekce krčních tepen
14:00 - 16:00 Praktické vyšetřování pacientů

Středa
8:00 - 10:00 Hodnocení nálezů u pacientů po PTA a stentu nebo endarterektomii
10:00 - 12:00 Praktické vyšetřování pacientů
12:30 - 14:00 Sonotrombolýza - technika provedení, výsledky studií
14:00 - 15:30 Praktické vyšetřování pacientů

Čtvrtek
8:00 - 10:00 Hemodynamické změny při okluzi nebo stenóze krční tepny, sonografické nálezy u nitrolební hypertenze
10:00 - 12:00 Praktické vyšetřování pacientů
12:30 - 14:00 Základy transkraniální duplexní sonografie a transkraniální dopplerometrie
14:00 - 15:30 Praktické vyšetřování pacientů

Pátek
8:00 - 10:00 Sonografické vyšetření periferních nervů
10:00 - 12:00 Praktické vyšetřování pacientů
12:30 - 14:00 Nejčastější chyby vyšetření
14:00 - 15:00 Praktické vyšetřování pacientů
15:00 - 15:30 Ukončení kurzu, certifikáty