Cerebrovaskulární poradna s.r.o.


Bieblova 2
702 00 Ostrava
tel. +420 739782970
IČO 26821958, IČZ 91767000
kontakty a provozovny

neurologické vyšetření, ultrazvukové vyšetření krčních a mozkových tepen, odborné poradenství, kurzy a stáže neurosonologie


Ambulance Bieblova, Ostrava

Neurosonologické kurzy

pod záštitou Neurosonologické komise a Cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČLS J.E.P.
Školitel: prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
e-mail skoloudik@email.cz

Aplikace a studie

Registr mechanických rekanalizací

Studie SONOBIRDIE

Endarterektomie


ZDE si můžete stáhnout demoverzi programu B-MODE Assist System pro analýzu digitalizovaných B-obrazů